Geziler

Irak Silsile-i Saadat Ziyaretleri

Gaye Vakfı organizasyonu ile Prof. Dr. M. Cevat Akşit Hocaefendi’nin katılımıyla 20-23 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Bağdat, Kufe, Necef, Kerbela, Medain ve Kazımeyn şehirlerini kapsayan ziyaretler sırasında; Silsile-i Saadat’tan Selman-ı Farisi Hazretleri olmak üzere Hz. Ali, Hz. Hüseyin, İmam Azam Ebu Hanife, Ahmet B. Hanbel, Abdülkadir Geylani, Bişr-i Hafi, Cüneyd Bağdadi, Sırrı Sakafi, Huzeyfe bin Yaman, Abdullah bin Cabir El Ensari, Tahir bin İmam, Musa Kazım, Abbas B. Ali, Marufi Kerhi, Behlül Dânâ, Şihabüddin Sühreverdi, Habibul Acemi, Davud et Tâî, Müslim B. Akil, Meysem B. Yahya Ettemmar,  Muhammed Bakır, Son Irak Abbasi Halifesi Abdullah B. Mansur Musta’sim Billah’ın kabri şerifleri ve Hz. Adem, Hz. Zülkif, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. Yuşa Peygamberlerin makamları ziyaret edildi.
88 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 4 günlük ziyaret sırasında ayrıca Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22 Nisan 2024 tarihinde açılışı yapılan İmam Azam Müzesi, Camii ve Türbesi de gezildi. Tika’nın Irak’ta gerçekleştirdiği projeler ve restorasyonlar da ziyaret edilen yerler arasındaydı. Fırat ve Dicle nehirleri arasında yani Şattülarap denilen bölgede gerçekleşen ziyaret boyunca, her ne kadar farklı bir kültür gibi görünse de aslında coğrafyanın bize ne kadar yakın olduğu da hissedildi.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir