Gaye Vakfı

Hakkımızda

Gaye (Gümüşhaneli Araştırma Yardımlaşma ve Eğitim) Vakfı, 1994 yılında Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit öncülüğünde «Önce İlim ve Edep» düsturuyla kurulmuş bir vakıftır. Vakıf, adını Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yaşamış önde gelen alimlerden Ahmed Ziyâuddîn Gümüşhânevî’den (1813-1894) almıştır. Merkezi İstanbul/Kadıköy’de bulunan Gaye Vakfı, ağırlıklı olarak ilmi faaliyetlerin yanı sıra sosyal destek çalışmalarını da sürdürmektedir. Gaye Vakfı, bünyesinde oluşturduğu ilim halkalarıyla kuruluşundan bugüne onlarca akademisyen, yüzlerce öğretmen, Diyanet personeli, hukukçu ve mühendis yetiştirmiş; ilmi eserler neşretmiş; çalıştay, kongre ve uluslararası sempozyumlar gibi birçok ilmi faaliyete destek olmuştur. Denizli, Sakarya, Tekirdağ ve Kayseri’de şubeleri olan Gaye Vakfı, 2021 yılında ‘Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar’ statüsüne yükselmiştir. Gaye Vakfı, Müftü Arif Akşit Eğitim ve Kültür Vakfı’nın yürütmüş olduğu ilmi faaliyetlerde önemli ortağıdır.

Kurucusu olduğumuz Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü, ilahiyat alanında yüksek lisans ve doktora çalışmaları yürütülmesi için 2016 yılında kurulmuş, eğitim-öğretim faaliyetine ise 2018 yılında başlamıştır. Enstitümüz, ülkemizde ilgili alanda müstakil olarak faaliyet yürüten ilk enstitüdür.
Enstitümüzde halen Temel İslam Bilimleri ve Felsefe ve Din Bilimleri programları bulunmaktadır. İslam Tarihi ve Sanatları alanında program açılması için çalışmalar sürdürülmektedir. Temel İslam Bilimleri alanında hali hazırda yalnızca tezli yüksek lisans programı bulunurken, Felsefe ve Din Bilimleri alanında hem tezli yüksek lisansın yanı sıra doktora ve ikinci öğretimde Manevi Destek ve Rehberlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır.
2023 Eğitim-öğretim sonu itibariyle tezli yüksek lisans programlarımızdan 35 öğrenci mezun olmuştur. Öğrencilerimizden 8’i çeşitli üniversitelere öğretim elemanı olarak atanmıştır.
İslami İlimler Enstitüsü’nün ana hedefi İlahiyat Fakültelerinin ve toplumun ihtiyaç duyduğu yüksek lisans ve doktora derecesine sahip bilim insanları yetiştirmek, bu alanlarda araştırma yapacak olanları desteklemek, araştırmayı kolaylaştıracak imkânlar sunmaktır.

Gaye Vakfı
İstatistikler

1994
Kuruluş Yılı
1994
Kuruluş Yılı
1994
Kuruluş Yılı
1994
Kuruluş Yılı
1994
Kuruluş Yılı
1994
Kuruluş Yılı

TANITIM FİLMİ