Gaye Vakfı Gaye Vakfı Gaye Vakfı Gaye Vakfı

Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit Hocaefendinin Sohbetleri


Fıkh-ı Ekber

Fıkh-ı Ekber Aliyyül-Kari Şerhi

   Vakfımızın seminer salonunda Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit hocamızın Salı günleri Yatsı namazıdan sonra halka açık olarak yaptığı fıkıh dersleridir. İnsanoğlu için en büyük meziyet yaratıcısının emir ve nehiylerini en iyi şekilde öğrenmek ve öğretmektir. İşte bu gayeye matuf olarak, İslâm âlimleri büyük gayretler sarf ederek bildiklerini insanlığın hizmetine sunmuşlardır.

   İmamı Âzam hazretlerinin yazmış olduğu "Fıkh-ı Ekber" adındaki bu kitap da onun yüksek ilminin meyvesidir. Allâme Aliyyü'l-Kâri hazretleri bu kitabı madde madde tahlil, tahkik ve tetkikten sonra eserin şanına uygun en güzel şerhini meydana getirmiştir. İslâm dininin, itikat esaslarından başlayarak geniş çapta temel bilgilere cevap vermiş, birçok ana mes'eleleri aydınlığa kavuşturmuştur.

   Hedefimiz; aziz milletimize ve insanlığa hizmet ederek Allahu Teâlâ'nın rızasını kazanmak ve en büyük kurtuluşa ermektir. Tevfik ve hidayet Allahu Teâlâ'dandır.

Yol tarifi için tıklayınız.

Böcekli Camii Dersleri

   Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit hocamız 1981 yılında, Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevi (K.S.) hazretlerinin Ramuz el-Ehadis adlı hadis eserinin şerhini İstanbul Tüccar Başında bulunan Böcekli Camii'nde istifadenize sunmaktadır.

   Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit hocamız yaşamından verdiği örnekler ile Böcekli Camii'nde Yatsı namazından sonra hadisleri istifadenize sunmaktadır.

Yol tarifi için tıklayınız.

Arapgirli Camii Dersleri
Süleymaniye Camii Dersleri

Süleymaniye Camii Dersleri

   Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit hocamız hadis derslerinde, yorumlarıyla Hz. Peygamberin hayatını ve bugüne yansıyan örnek ahlakını bizlere aktarıyor. Süleymaniye Dersleri, Hadisler ışığında hayatımızı yeniden düzenleyeme çağırıyor.

   Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit hocamız Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevi (K.S.) hazretlerinin Ramuz el-Ehadis adlı eserin şerhini her pazar İkindi namazından sonra Süleymaniye Camii'nde sizlerin istifadesine sunmaktadır.

Yol tarifi için tıklayınız.