Gaye Vakfı

GAYE VAKFI

Gümüşhaneli Araştırma Yardımlaşma ve Eğitim Vakfı, adını bu düsturların şahsında ayrı ayrı güneşler gibi parladığı Ahmed Ziyâuddîn Gümüşhanevî Hazretlerinden almıştır. 1994 yılında Prof Dr. Mustafa Cevat Akşit Önderliğinde Kurulan Gaye Vakfı ile bu büyük zatın ismi ve misyonunu günümüzde yaşatılmaya devam etmektedir. Gaye Vakfı, Gümüşhanevî Hazretlerinin ilme ve edebe önem veren misyonunu vakıf gayesi olarak benimsemiştir. Çünkü toplumsal rahatsızlıkların tedavisi bu temel ilkelerdir.

Gaye Vakfı, “Allah bir toplumun iyiliğini isterse ondaki ilim adamı sayısını artırır.” hadisinden yola çıkarak iyi bilen, bildiğini yaşayan, kişilikli ve herhangi bir taassubiyet gütmeden tüm insanlığa hizmet edecek Ehl-i Sünnet âlimi yetiştirmek için faaliyet göstermektedir. Bu amaçla, itina ile seçtiği öğrencilerine öğrenim hayatları boyunca hem maddi yardım hem de çeşitli ders imkânları sunmaktadır.

Gaye Vakfı, Bünyesinde kurmuş olduğu seminer gruplarıyla zaten üniversite eğitimini başarıyla sürdüren kız ve erkek öğrencileri ek derslerle desteklemekte, konusunda uzman, akademisyen hocalar tarafından verilen Akâid, Arapça, Tefsir, Fıkıh, Hadis, Usulu Hadis, Usulu Fıkıh, Usulu Tefsir gibi seminerlerle onları geleceğe hazırlamaktadır. Bunun yanı sıra, öğrencilerden ihtiyaç duyanlar İngilizce kurslarına gönderilerek yabancı dil eğitimlerini tamamlamaktadır. Ayrıca, vakfımızın kurucusu, Prof Dr. Mustafa Cevat Akşit Hoca efendinin her hafta Salı günü fıkıh ve Cuma günleri hadis seminerleriyle öğrencilerimizin hem ilimde hem de ahlakta derinleşen, gerçek ilim adamları olarak yetişmesini hedeflenmektedir.

© Gaye Vakfı. Tüm hakları saklıdır.