2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

   Vakıf Kurucular Kurulunun 2018 yılı olağan Genel Kurul Toplantısının vakıf senedimizin 10. maddesi gereği 18/05/2019 Cumartesi günü saat 18.00 de Vakıf Merkezimiz olan Merdivenköy Mahallesi, İmam Ramiz Sokak, No:39/A Kadıköy/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem doğrultusunda yapılmasına, 18/05/2019 Cumartesi günü yeterli toplantı nisabının sağlanamaması durumunda ikinci toplantının 25/05/2019 Cumartesi günü aynı adres ve saatte nisap aranmaksızın yapılması kararlaştırılmıştır.

GÜNDEM:

1. Açılış ve yoklama,

2. Divan Heyetinin seçimi, Mütevelli Heyet Tutanaklarına imza için Divan Heyetine yetki verilmesi,

3. 2018 yılı Mütevelli Heyet ve Denetim Kurulu tarafından verilen raporlar ile bilanço ve kar/zarar cetvellerinin okunması ve kabulü yönünde oylanması,

4. 2018 yılı çalışmalarına yönelik olarak Mütevelli Heyetin ibra edilmesi,

5. 2019 yılı bütçesinin görüşülmesi ve kabul edilmesi halinde onaylanması,

6. Mütevelli Heyet tarafından hazırlatılmış olan Vakıf Senedi Değişimi taslağının görüşülerek karara bağlanması,

7. Dilek ve öneriler

8. Kapanış

GAYE VAKFI

© Gaye Vakfı. Tüm hakları saklıdır.