2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

   Vakfımızın yıllık olağan genel kurul toplantısı 26.05.2018 Cumartesi günü saat 18:00’da Gaye Vakfı Merkezi Merdivenköy Mah. İmam Ramiz sk. No: 39/A adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

   İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 02.07.2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1. Açılış ve yoklama

2. Divan heyetinin seçimi ve toplantı tutanağına imza için yetki verilmesi

3. 2018 bilanço, gelir ve gider hesaplarının, faaliyet ve denetçi raporlarının okunması.

4. Faaliyet ve denetçi raporunun ibrası

5. Mütevelli heyeti ve denetçinin ibrası

6. Vakıf senedinin tadili görüşülmesi ve karara bağlanması

7. Teklifler

8. Dilek ve temenniler

9. Kapanış

GAYE VAKFI

© Gaye Vakfı. Tüm hakları saklıdır.