2018 YILI TOPLANTI KARARI

   Vakıf Kurucular Kurulunun 2018 yılı olağan Genel Kurul Toplantısının vakıf senedimizin 10. maddesi gereği 18/05/2019 Cumartesi günü saat 18.00 de Vakıf Merkezimiz olan Merdivenköy Mahallesi, İmam Ramiz Sokak, No:39/A Kadıköy/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem doğrultusunda yapılmasına, 18/05/2019 Cumartesi günü yeterli toplantı nisabının sağlanamaması durumunda ikinci toplantının 25/05/2019 Cumartesi günü aynı adres ve saatte nisap aranmaksızın yapılması kararlaştırılmıştır.

GÜNDEM:

Karar No :194

Karar Tarihi :05/04/2019

Konu: 2018 Yılı Olağan Kurucular Kurulu Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Toplantıya katılan Mütevelli Heyet Üyeleri:

Mustafa Cevat AKŞİT, Cafer KURUCA, Ali FİLİZ, Hakan BEROOĞLU, İbrahim YILMAZ, Murat TOĞLUKDEMİR, Emre TOĞLUKDEMİR

   Mütevelli Heyet Üyelerimiz Merdivenköy Mahallesi, İmam Ramiz Sokak, No:39/A Kadıköy/İSTANBUL adresindeki Vakıf merkezimizde toplanarak;

   Vakıf Kurucular Kurulunun 2018 yılı olağan Genel Kurul Toplantısının vakıf senedimizin 10. maddesi gereği 18/05/2019 Cumartesi günü saat 18.00 de Vakıf Merkezimiz olan Merdivenköy Mahallesi, İmam Ramiz Sokak, No:39/A Kadıköy/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem doğrultusunda yapılmasına, 18/05/2019 Cumartesi günü yeterli toplantı nisabının sağlanamaması durumunda ikinci toplantının 25/05/2019 Cumartesi günü aynı adres ve saatte nisap aranmaksızın yapılmasına,

   Oy birliği ile karar verilmiştir. 05/04/2019

GÜNDEM:

1. Açılış ve yoklama

2. Divan heyetinin seçimi ve toplantı tutanağına imza için yetki verilmesi

3. 2018 bilanço, gelir ve gider hesaplarının, faaliyet ve denetçi raporlarının okunması.

4. Faaliyet ve denetçi raporunun ibrası

5. Mütevelli heyeti ve denetçinin ibrası

6. Vakıf senedinin tadili görüşülmesi ve karara bağlanması

7. Teklifler

8. Dilek ve temenniler

9. Kapanış

Emre TOĞLUKDEMİR Murat TOĞLUKDEMİR İbrahim YILMAZ
Mütevelli Heyet Üyesi Mütevelli Heyet Üyesi Mütevelli Heyet Üyesi
Hakan BEROOĞLU Ali FİLİZ
Mütevelli Heyet Muhasip Üyesi Mütevelli Heyet Sekreter Üyesi
Cafer KURUCA Mustafa Cevat Akşit
Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Mütevelli Heyet Başkanı

GAYE VAKFI

© Gaye Vakfı. Tüm hakları saklıdır.